Vergaderruimte reserveren

Change: English

De Campus beschikt over vergaderruimtes van uiteenlopende grootte. Alle vergaderruimtes zijn opgenomen in
Facilitor. Via dit systeem kunt je een ruimte reserveren.
Zie ook: Bijlage 9: Handleiding reserveren vergaderruimte.

Change: English