Liften

Change: English

De verdiepingen van de Campus zijn te bereiken via trappen, roltrappen en liften. De liften bevinden zich aan de oost- en westzijde van het gebouw.

Aan de liftinstallatie worden zeer hoge eisen gesteld wat betreft veiligheid. Bij storing geeft de alarmknop een signalering, die uitkomt bij de meldkamer van de liftleverancier.

Tips om storingen te voorkomen:

  • Druk de liftdeuren nooit handmatig dicht.
  • Zorg ervoor dat de lift niet overbelast wordt.

Change: English