Kenteken registreren parkeren -2

Change: English

Log-in op de SMARTPORTAL

Ga in de browser naar keuze naar de SMARTPORTAL.

Log hier in met de gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikersnaam is voornaam.achternaam@ssc.nl

Klik op: Manage licence plates

Vul het kenteken in van het voertuig dat u het meeste gebruikt.


Vul eventueel een 2de kenteken.

Druk op SAVE om de kentekens te registreren.

De toegang tot de -2 zal na ongeveer 15 minuten beschikbaar zijn voor de opgegeven kentekens.

Change: English