Huisregels

Change: English

Met onze activiteiten, producten en diensten willen we de wereld slimmer en beter maken. Met respect voor mens
en omgeving. Respect kenmerkt ook de manier waarop we met elkaar omgaan en werken op de Campus. In de
huisregels, die onderdeel vormen van het contract, is dit vastgelegd. In dit handboek zijn de huisregels
opgenomen.

Change: English