Elektrische fiets

Elektrische fietsen kunnen opgeladen worden op daarvoor aangewezen laadstations in de fietsenstalling op de -2