Autorisatie aanvragen voor ruimtes

Change: English

Op het moment dat medewerkers intern gedetacheerd worden aan een andere organisatie op de Campus dient de autorisatie voor de nieuwe ruimtes via Facilitor ingeregeld te worden. 

De medewerker blijft op één medewerkerslijst staan, namelijk de medewerkerslijst van de originele werkgever. 

De nieuwe tijdelijke werkgever dient een autorisatieverzoek in te dienen op Facilitor.

Bijvoorbeeld:
Meneer Jansen is werkzaam bij bedrijf X op de Campus. Echter wordt hij intern gedetacheerd aan bedrijf Y op de Campus. 

Meneer Jansen heeft dan zowel toegang tot de ruimtes van bedrijf X als Y nodig. 

Meneer Jansen kan alleen op de medewerkerslijst van bedrijf X staan; de originele werkgever. 

Bedrijf Y dient via Facilitor een autorisatieverzoek in te dienen voor toegang tot de ruimtes van bedrijf Y.

Dit autorisatieverzoek kan met behulp van onderstaande stappen ingediend worden:

1. Log in op https://bssc.facilitor.nl/ 

2. Klik linksboven op ‘Zelfservice’.

3. Klik onder het kopje ‘Meldingen’ op ‘Doe een melding’

 

4. Hierna volgt een keuzemenu m.b.t. het type melding, kies hier ‘Toegang’.

5. Vervolgens kiest u voor ‘Extra toegang ruimte’.

6. In het volgende scherm dient u de gegevens in te vullen en de ruimtes te selecteren waarvoor de toegang vereist is. 

7. Vervolgens klikt u op ‘Opslaan’ 

8. De melding zal verwerkt worden.

Change: English