Afval

Change: English

Op de Campus wordt het afval gescheiden ingezameld. Op verschillende locaties (minimaal 4 per etage) staan zogenaamde eco-points.

Hier zijn 5 afvalstromen, t.w. Papier, GFT, Kartonnen bekers, Plastic Metaal Drinkpakken, Restafval.

Schoonmaak zorgt voor de lediging van de bakken.

Grote afvalstromen dienen bewoners zelf naar het containerpark te brengen in de parkeergarage -2.
Sleutel van het containerpark is af te halen bij het ServicePoint.

Change: English